Các thành tựu Việt Thái đã đạt được

Từ lúc thành lập tới nay, VIỆT THÁI đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen, giải thưởng các cấp vinh danh những đóng góp và thành tích của công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động cộng đồng xã hội và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc:

 

 

 

Bài viết trước đó Video