Giải thưởng
Khung gầm ô tô


Một số tiêu chuẩn mà Công ty sơn tĩnh điện Việt Thái đã sử dụng để sản xuất Khung gầm ô tô:


Khung xe ô tô được chế tạo bằng vật liệu thép P510

Dầm dọc của khung được lồng vào nhau bằng 2 lớp thép.

Lớp trong và lớp ngoài được ép liền nhau bởi máy thủy lực 3600 tấn,

khe hở giữa 2 lớp < 0,5 mm, tạo mặt phẳng tuyệt đối trên dầm dọc tránh sự cong vênh, vặn khung.


Hệ số ứng suất không đối xứng đối với dầm dọc là: p=0.3

Ứng suất ð =22,8 RGS/mm2 đối với giữa khung

Ứng suất ð =18,5 RGS/mm2 đối với đầu khung

Độ bền mỏi chịu tải xoắn đạt ð = 42RGS/mm2

khung gầm ô tô - việt thái sản xuất gầm ô tô
Khung gầm ô tô Quá trình tạo khung


Hàn ráp


Hàn ráp

Qúa trình Hàn ráp Qúa trình Hàn ráp


Hàn ráp


Hàn ráp


tao_phoi1


tao_phoi1

Tạo phôi Tạo phôi


tao_phoi1


tao_phoi1


tao_phoi1


Design by Acro